Opšta Bolnica Dr abdulah Nakaš
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Rumah Sakit, Tempat Menarik, Bangunan