St. Anthony's Catholic Church - Moamoa
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Gereja, Tempat Ibadah, Tempat Menarik, Bangunan