مرکز جامع ترمیم زخم و بافت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
4 star star star star star_border
Jenis Tempat:
Kesehatan, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+98 21 6698 9110