Джамия квартал Марджан Даффак
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Masjid, Tempat Ibadah, Tempat Menarik, Bangunan