St. Ephrem Syriac Ortodox Church
4 star star star star star_border
Jenis Tempat:
Gereja, Tempat Ibadah, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+962 7 9046 8076