Kapor Cafe
2.8 star star star_half star_border star_border
Jenis Tempat:
Kafe, Makanan, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+234 706 248 1480