Beth-shalom Putali-sadak Church
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Gereja, Tempat Ibadah, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+977 1-4224778