Platon S. Plakar Jr
3 star star star star_border star_border
Jenis Tempat:
Kafe, Makanan, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+231 88 002 5309