Kuwait St James Marthoma Church
5 star star star star star
Jenis Tempat:
Gereja, Tempat Ibadah, Tempat Menarik, Bangunan

Nomor Telepon:
+965 2565 1192

Website:
http://www.kuwaitstjamesmarthoma.org